சினிமா நடிகை

Posted In: Hats Off Social

Topic No: 5

on Thu Jun 13, 2019 4:39 pm#1
ஹாட்ஸ் ஆப் தமிழா
ஹாட்ஸ் ஆப் தமிழா
Star Member
அழகான பெண்கள் எல்லாம்
நடிகையாக முடியாது.
அழகை வெளிக்காட்டத் தெரிந்த
பெண்கள் மட்டுமே நடிகை!!

- Hats off தமிழா.

Message reputation : 100% (2 votes)
SPONSORED CONTENT